CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11!

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Vân Hồ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

bài giảng lớp cảm tình đoàn

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Anh Tuấn
Ngày gửi: 00h:33' 21-09-2013
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 445
Số lượt thích: 0 người
LỚPBỒI DƯỠNG
CẢM TÌNH ĐOÀN
“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” (Hồ Chí Minh).
Trích trong bài nói chuyện tại buổi Lễ khai mạc trường Đại học Nhân dân Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 1955. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 454-455.
Sau này câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy
trong diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 1961
có ý tứ giống câu này. Nguyên văn câu nói của Kennedy:
Ask not what your country can do for you –
Ask what you can do for your country.
(Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho Tổ quốc)
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam.

Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bài 3: Phấn đấu để trở thành người đoàn viên.
Bài 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
Ngày 3/2/1930 là ngày thành lập Đảng. Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Mục đích của Đảng.
Đảng hoạt động dựa trên cơ sở.
Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng.
Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên.
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Mục đích của Đảng là: Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Đảng hoạt động dựa trên cơ sở:
Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.
Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản.
Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ, dựa vào nhân dân để tiến hành cách mạng.
Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.
Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng:
Từ ngày thành lập đến nay Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và đã giành được những thắng lợi vĩ đại:
Đó là, thắng lợi Cách mạng tháng 8/1945 và sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đó là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc…
ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954
GIẢI PHÓNG SÀI GÒN 30/4/1975
Đó là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên CNXH
Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên:
Đảng luôn đánh giá cao vai trò vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Công tác thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.
Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh …
Công tác thanh niên là một khoa học, vì vậy phải đối xử như một khoa học thực sự.
Xây dựng Đoàn là một bộ phận nằm trong xây dựng Đảng vì xây dựng Đoàn chính là tạo nguồn cung cấp cho Đảng những Đảng viên trẻ, cán bộ trẻ, góp phần làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.
“ Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”
Bác Hồ nói chuyện với Bộ đội khi đến thăm đền Hùng
năm 1954
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan.
Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng. Tháng 2 - 1941 Người trở về nước.
Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trường Ba Đình, Người đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Bác mất ngày 2 – 9 – 1969.
Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là “Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa lớn”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 2/9/1969)
1. Thế nào là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
2. Ngày thành lập Đoàn
3. Những lần đổi tên của Đoàn TNCS HCM
4. Mục đích, lý tưởng của Đoàn TNCS HCM
5. Tính chất của Đoàn TNCS HCM
6. Chức năng của Đoàn TNCS HCM
7. Đặc trưng của người Đoàn viên TNCS HCM
8. Nhiệm vụ của người Đoàn viên TNCS HCM
9. Quyền của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh
10. Các cấp của Đoàn TNCS HCM
11. Bài hát của Đoàn
Bài 2: Những vấn đề về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
1. Thế nào là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
? Đoàn TNCS HCM là tổ chức chính trị xã hội của TNVN do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.
2. ý nghĩa của Huy hiệu Đoàn
? Huy hiệu Đoàn biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
3. Bài hát của Đoàn TNCS HCM
? Bi "Đoàn ca"- sáng tác Hoàng Hà.
Lần 1: Từ năm 1931 - 1936 Đoàn có tên là Đoàn TNCS Đông Dương.
Lần 2: Từ năm 1937 - 1939 Đoàn có tên là Đoàn TN Dân Chủ Đông dương.
Lần 3: Từ năm 1939 - 1941 Đoàn có tên là Đoàn TN phdươngĐông dương.
Lần 4: Từ năm 1941 - 1956 Đoàn có tên là Đoàn TN cứu quốcVN.
Lần 5: Từ năm 1956 - 1970 Đoàn có tên là Đoàn TN lao động VN.
Lần 6: Từ năm 1970 - 1976 Đoàn có tên là Đoàn TN lao động HCM.
Lần 7: Từ năm 1976 - đến nay Đoàn có tên là Đoàn TNCS HCM.
5. Những lần đổi tên của đoàn THCS HCM
4. Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ ViệtNam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.
- Đoàn TNCS HCM bao gồm nhưng thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam - độc lập - tự do - dân chủ - giàu mạnh - công bằng - văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
6. Mục đích, lý tưởng của Đoàn TNCS HCM
- Đoàn TNCS HCM có 2 tính chất:
+ Tính chất thứ nhất: Tính tiên tiến
+ Tính chất thứ hai : Tính quần chúng
7. Tính chất của Đoàn TNCS HCM
- Đoàn TNCS HCM có 3 chức năng:
+ Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của ĐCSVN, l d?i quõn xung kớch cỏch m?ng.
+ Đoàn TNCS HCM là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.
+ Đoàn là người đại diện, chăm lo, và bảo vệ quyền lợi h?p phỏp c?a tuổi trẻ.
8. Chức năng của Đoàn TNCS HCM
- Người Đoàn viên TNCS HCM có 4 đặc trưng:
+ Là thanh niên tiên tiến.
+ Luôn luôn gương mẫu.
+ Luôn luôn gắn bó mật thiết với thanh niên
+ Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước và điều lệ Đoàn.
9. Đặc trưng của người Đoàn viên TNCS HCM
+ Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng XHCN, tớch c?c h?c t?p, lao d?ng rốn luy?n, tham gia cỏc ho?t d?ng xó h?i, xõy d?ng v b?o v? t? qu?c.
+ Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Ch?p hnh nghiờm ch?nh di?u l? v cỏc ngh? quy?t c?a Dũan, sinh ho?t Don v dúng don phớ dỳng quy d?nh.
+ Liên hệ mật thiết với thanh niên tích cực xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Doàn TNCS HCM, giúp đỡ thanh niên và Đội viên trở thành Đoàn viên.
10. Nhiệm vụ của người Đoàn viên TNCS HCM
+ Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để phấn đấu trưởng thành.
+ Được ứng cử, đề cử và bầu vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
+ Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.
11. Quyền của người Đoàn viên TNCS HCM
+ Cấp 1: Tổ chức Đoàn cơ sở (Đoàn cơ sở, Chi Đoàn cơ sở).
+ Cấp 2: Cấp Huyện Đoàn và tương đương.
+ Cấp 3: Tỉnh Đoàn và tương đương.
+ Cấp 4: Trung ương Đoàn.
12. Các cấp của Đoàn TNCS HCM
+ Cấp 1: Tổ chức Đoàn cơ sở (Đoàn cơ sở, Chi Đoàn cơ sở).
+ Cấp 2: Cấp Huyện Đoàn và tương đương.
+ Cấp 3: Tỉnh Đoàn và tương đương.
+ Cấp 4: Trung ương Đoàn.
13. Các cấp của Đoàn TNCS HCM
? Chi Đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, tổ chức đơn vị có ít nhất 3 điểm trở nên thì được thành lập Chi Đoàn.
? Chi Đoàn sinh hoạt định kì 1 tháng/1 lần.
14. Bài hát của Đoàn TNCS HCM. Bài "Đoàn ca" St Hoàng Hà.
? Kết Niên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
? Kết Niên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
? LK: Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi .Đi lên thanh niên , làm theo lời Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và đắp biển, quyết chí ắt làm nên.
BÀI 3:
PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN
- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong môi trường tiên tiến, ở đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.
Tại sao nên phấn đấu để trở thành người Đoàn viên?
Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hóa, ở đó mọi người có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn nhiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cân nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.
Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày.
Vào Đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến.
2. Phấn đấu như thế nào để trở thành Đoàn viên?
Trước hết bạn hãy là một công dân tốt, tích cực học tập, lao động và tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Bạn hãy nghiên cứu Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong cơ sở Đoàn, bạn sẽ được tôn vinh “Danh hiệu Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Cụ thể, tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn những điều sau:
Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng để cống hiến và trưởng thành.
Tích cực trong lao động sản xuất.
Trung thành với tổ quốc, sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động phong trào, phấn đấu trở thành nguời thanh niên guơng mẫu.
Với nguyện vọng chính đáng và sự nỗ lực phấn đấu để thực hiện ước mơ hoài bão cao đẹp của thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn luôn mở rộng cánh của chào đón các bạn.
CÂU HỎI THU HOẠCH
Câu 1: Những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên ?
Câu 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của người Đoàn viên?
Câu 3: Hướng phấn đấu của bản thân khi đứng vào hàng ngũ đoàn TNCS Hồ Chí Minh?
8 người đoàn viên TNCS đầu tiên đều có bí danh và mang họ Lý, những đoàn viên đó là:
Lê Hữu Trọng, mang bí danh Lý Tự Trọng
Đình Chương Long, mang bí danh Lý Văn Minh
Vương Thúc Thoại mang bí danh Lý Thúc Chất
Hoàng Tự mang bí danh Lý Anh Tự (có lúc gọi lệch là Tợ)
Ngô Trí Thông mang bí danh Lý Trí Thông
Ngô Hậu Đức mang bí danh Lý Phương Đức
Nguyễn Thị Tích mang bí danh Lý Phương Thuận
Nguyễn Sinh Thân mang bí danh Lý Nam Thanh.
Cờ - Huy hiệu Đoàn
Lá cờ Đoàn Huy hiệu Đoàn
Cờ Đoàn:
Nền đỏ
Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.
Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.
Huy hiệu Đoàn:
Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
BÀI THU HOẠCH LỚP
BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN
MẪU BÀI THU HOẠCH
3 ĐIỀU XIN HỨA CỦA NGƯỜI ĐOÀN VIÊN
1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại.
2. Nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu, điều lệ của Đoàn viên, luôn rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên thanh niên cộng sản hồ Chí Minh.
3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của Thanh niên Việt Nam.
 
Gửi ý kiến

.