CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11!

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Vân Hồ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tám
Ngày gửi: 23h:37' 27-10-2008
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 0 người
Tiết 46
số học 6
Trường THCS Vâ Hồ
Hà Nội, 2008
1. Thực hiện phép tính:
2. Điền vào ô trống để được quy tắc chung của phép cộng hai số nguyên cùng dấu:
-17 + (-28) =
-45
32 + 55 =
87
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
Cùng dấu
Trái dấu
Dấu chung
Tổng các giá trị tuyệt đối của hai số hạng
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
Bảng theo dõi nhiệt độ phòng lạnh
(+3) + (-5) = -2
(-3) + 5 = 2
(+2 ) + (- 2) = 0
0 + 3 = 3
0 + (-3) = -3
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
3
2
+
( )
(- )
2
+
( )
=
-
+
+
-
3 + (-5)
=
=
-
5
-
3
(
)
=
-2
5
5
3
-3 + ( + 5)
=
+
5
-
3
(
)
=
+2
-
+
+
-
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu :
Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.
Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta làm như sau:
- Tìm hiệu hai GTTĐ (số lớn trừ số nhỏ).
- Đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài số 1. Điền số vào ô trống
4
-15
-12
-20
17

a/ (-75) + 50 0
b/ 26 + (-17) 0
c/ 1763 + (-2) 1763
d/ (-105) + 5 105
<Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài số 2. Điền dấu `<`, `>` hoặc `=` vào ô trống
>
>
<

a/ (-81) + |- 81| = -162
b/ (-75) + 36 = 39
c/(-12) + (-13) > 13 + (- 15)
d/(-2004) + 4 < (-2004) + 0
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài số 3. Cho biết các kết quả sau đúng hay sai?
S
S
Đ
Đ
Bài số 4. Tìm x cho biết:
a/ x - (- 10) = 15
b/ x - 8 = -16
x = 15 + (-10)
x = 5
x = -16 + 8
x = - 8
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
= - 20 + (- 7)
Em hãy cho biết bài làm của hai bạn sau đúng hay sai
(-16) + 4 + (-7)
11 + (-15) + 4
= - 27
= (- 4) + 4
= 0
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
Bạn Dũng:
Bạn Minh:
?
- 12
s
đ
- 19
. . .
Bài số 5. Điền tiếp vào dấu chấm `. . .` để được các kết luận đúng.
a/ Hai số đối nhau thì có tổng bằng
b/ Dấu của tổng hai số nguyên khác dấu không đối nhau là dấu của số hạng có giá trị tuyệt đối
c/ Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên khác dấu bằng các giá trị tuyệt đối của hai số hạng
d/ Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng dấu bằng các giá trị tuyệt đối của hai số hạng
e/ Tổng hai số nguyên khác dấu mà trong đó số âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì tổng mang dấu
0
. . .
. . .
. . .
. . .
lớn hơn
hiệu
tổng
âm
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
Tiết 46. Cộng hai số nguyên khác dấu
Điền vào bảng để được quy tắc dấu của phép cộng hai số nguyên không đối nhau
Dấu chung
Tổng các giá trị tuyệt đối của hai số hạng
Dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn
Hiệu các giá trị tuyệt đối của hai số hạng
1. Học thuộc:
Các quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu và khác dấu
Hướng dẫn BàI tập về nhà:
2. Làm bài tập số: 28-29-31-32-33
< SGK trang 76-77 >
 
Gửi ý kiến

.