CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11!

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Vân Hồ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Anh Tuấn
Ngày gửi: 00h:48' 21-09-2013
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
Chương VI: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
Tiết 40- Bài 28: XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)
(Tiết 1)
1.TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG

Những nội dung cần nắm vững:

Tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ.
Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất
Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954- 1959)
Tiết 40- Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 -1965)

1.TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG
Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Tình hình ở miền Bắc như thế nào ?
- Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào ?
Đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền.
Cầu Hiền Lương
Tiết 40- Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 -1965)
(Tiết 1)
1.TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG
Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Tình hình nước ta ở miền Nam ?
Thuộc địa kiểu mới: Nước không bị ĐQ xâm lược quân sự và đặt quan cai trị, nhưng chỉ độc lập trên hình thức, trong thực tế bị lệ thuộc mọi mặt vào một nước tư bản, đế quốc (qua các hình thức: hiệp ước, hiệp định, viện trợ, cố vấn…) xuất hiện sau chiến tranh thế giới 2
Theo em thuộc địa kiểu mới là gì ?
Đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền.
-Miền Nam: Mĩ nhảy vào thay chân Pháp, đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới
Tiết 40- Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 -1965) (Tiết 1)
1.TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG
2. MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH
RUỘNG ĐẤT
Cải cách ruộng đất là gì?
Cải cách ruộng đất là cuộc cách mạng của nông dân ở nông thôn do giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm đánh đổ chế độ bóc lột của địa chủ phong kiến, thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”.
Tranh về phong trào cải cách ruộng đất
Bác Hồ thăm cải cách ruộng đất ở Tuyên Quang
Tiết 40 Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 -1965) (Tiết 1)
1.TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG
2. MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH
RUỘNG ĐẤT.
- Cải cách ruộng đất được tiến hành khi nào? Kết quả ra sao?
a) Quá trình thực hiện: Từ cuối năm 1953 – đầu 1956, tiến hành 5 đợt cải cách ruộng đất.
b) Kết quả: 81vạn hécta ruộng đất,10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ được chia cho nông dân.
- Trong cải cách ruộng đất ta đã mắc những sai lầm gì ?
Hình: Nông dân được chia ruộng đất trong cải cách ruộng đất
Tiết 40- Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 -1965) (Tiết 1)
1.TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG
3. ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG (1954- 1959)
2. MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
Hoàn cảnh dẫn đến phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam?
Hoàn cảnh:
Đế quốc Mĩ ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương
Mĩ đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương

Tiết 40- Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 -1965) (Tiết 1)
3. ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG (1954- 1959)
Trong hoàn đó, Đảng ta
đã có chủ trương gì?
Hoàn cảnh:
Đế quốc Mĩ ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương
Mĩ đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương
b. Chủ trương của Đảng: Chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị
Tại sao Đảng ta lại quyết định chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị?

Tiết 40- Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 -1965) (Tiết 1)
3. ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG (1954- 1959)
Hoàn cảnh:
Đế quốc Mĩ ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương
Mĩ đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương
b. Chủ trương của Đảng: Chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị
c. Diễn biến
Phong trào đấu tranh chính trị
chống Mỹ Diệm của nhân dân
Miền Nam (1954-1959)
diễn ra như thế nào?
Bản đồ miền NamViệt Nam
HUẾ
ĐÀ NẴNG
Phong trào Hoà Bình ( Sài Gòn - Chợ Lớn)
PHONG TRÀO HÒA BÌNH Ở MIỀN NAM
- Nhân dân Sài Gòn, xuống đường đấu tranh đòi hoà bình. Đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia.
- Cuộc biểu tình đã gây cho chính quyền Diệm phải xuống thang” tố cộng, diệt cộng”.
Phong trào đấu tranh đòi hoà bình
Các tăng ni phật tử biểu tình phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm
Nhân dân miền Nam nổi dậy chống kìm kẹp
TỘI ÁC CỦA MĨ-NGỤY ĐỐI VỚI NHÂN DÂN TA

Tiết 40- Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC,
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN
SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 -1965) (Tiết 1)
3. ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG (1954- 1959)
Hoàn cảnh:
Đế quốc Mĩ ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương
Mĩ đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương
b. Chủ trương của Đảng: Chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị
c. Diễn biến: sgk
Củng cố
1. Nét cơ bản nhất về tình hình nước ta sau Hiệp định Gơ- ne- vơ 1954?
A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.
B. Miền Nam tiến hành cách mạng XHCN.
C. Bùng nổ các phong trào đấu tranh.
D. Đất nước bị chia cắt làm 2 miền với 2 nhiệm vụ cách mạng khác nhau
Củng cố
2. Công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc diễn ra trong thời gian?
A. Đầu năm 1953- 1956
B. Đầu năm 1954- 1956
C. Cuối năm 1953- 1956
D. Cuối năm 1954- 1956


Củng cố
3. Hình thức đấu tranh được Đảng ta xác định sau khi kí Hiệp định Giơ- ne- vơ 1954 là?
A. Đấu tranh vũ trang
B. Đấu tranh chính trị
C. Đấu tranh giữa vũ trang và chính trị
D. Đấu tranh nghị viện

Dặn dò
- Các em về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Chuẩn bị các phần tiếp theo của bài 28:
+ Phong trào “Đồng khởi” 1959- 1960
+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
+ Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1961- 1965
 
Gửi ý kiến

.