CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11!

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Vân Hồ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Tạ Anh Tuấn
Ngày gửi: 01h:08' 21-09-2013
Dung lượng: 10.0 MB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
NƯỚC MĨ
- Diện tích : 9.826.630 km 2
- Số dân 308.586.000 người
- Trước đây là thuộc địa của Anh
1776 Tuyên ngôn độc lập được công bố - 3/9/1783 Hoa Kì được các nước công nhận
- Mĩ là nước Cộng hòa liên bang.
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
I. Tình hình kinh tế nước Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
Nét nổi bật nhất của nước Mỹ sau thế chiến II là gì ?
- Mỹ giàu mạnh nhất, chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới Tư bản
Vì sao Mỹ lại chiếm được ưu thế tuyệt đối như vậy?
+ Tham chiến muộn
+ Không bị chiến tranh tàn phá
+ Buôn bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến
+ Được chia phần chiến tranh
* Buôn vũ khí trong chiến tranh
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10 : BÀI 8 : NƯỚC MĨ
I. Tình hình kinh tế nước Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
- Sau thế chIến II, Mỹ giàu mạnh nhất, chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới Tư bản
Em hãy nêu những dẫn chứng chứng tỏ kinh tế Mỹ phát triển mạnh trong giai đoạn này?
+ Sản lượng CN chiếm hơn ½ thế giới.
+ Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần 5 nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật cộng lại.
+Nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng trên thế giới.
+ Lưc lượng quân sự mạnh nhất trong thế giới Tư bản, độc quyền vũ khí nguyên tử
Thế giới
* Sản lượng CN chiếm ½ thế giới
Mỹ
*Sản lượng NN gấp 2 lần 5 nước: A-P-Đ-Y-N
5 nước
Mỹ
Trữ lượng vàng
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
* Mỹ có lực lượng quân sự mạnh nhất
* Độc quyền về vũ khí nguyên tử
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
I. Tình hình kinh tế nước Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
- Sau thế chiến II, Mỹ giàu mạnh nhất, chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới Tư bản
- Từ những năm 70 trở đi, địa vị kinh tế Mỹ bị suy giảm, thế giới hình thành 3 trung tâm kinh tế- tài chính ( Mỹ- Nhật- Tây Âu)
Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mỹ bị suy giảm?
*Địa vị kinh tế Mỹ bị suy giảm là vì:
+ Bị kinh tế Nhật và Tây âu vươn lên cạnh tranh
+ Kinh tế Mỹ thường xuyên bị khủng hoảng, suy thoái
+ Chi phí cho quân sự và các cuộc chiến tranh quá lớn
+ Sự chênh lệch giàu, nghèo quá cao
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
*Sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Mỹ*
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
I. Tình hình kinh tế nước Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
II. Sự phát triển về khoa học kỹ thuật của Mĩ sau chiến tranh
Tại sao Mỹ lại là nước khởi đầu cho cuộc CM KHKT lần thứ hai?
+ Đất nước không bị chiến tranh tàn phá, vì vậy trở nên giàu có nhất sau chiến tranh
+ Thu hút nhân tài- “ Miền đất hứa”
+ Khuyến khích nhập cư- “Mua chất xám”
- Mỹ là nơi khởi đầu cuộc CM KHKT lần thứ hai
Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Mĩ về KHKT sau chiến tranh thế giới thứ hai?
+ Sáng chế ra công cụ sản xuất mới ( máy tính, máy tự động, hệ thống máy tự động, người máy…
+ Vật liệu tổng hợp mới: (chất dẻo pôlime).
+Cách mạng xanh trong nông nghiệp.
+ CM trong giao thông và thông tin liên lạc, trong công cuộc chinh phục vũ trụ, các loại vũ khí hiện đại…
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
II. Sự phát triển về khoa học kỹ thuật của Mĩ sau chiến tranh
* Công cụ sản xuất mới
* Vật liệu tổng hợp mới: Pô-li-me
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
II. Sự phát triển về khoa học kỹ thuật của Mĩ sau chiến tranh
*Cách mạng xanh trong nông nghiệp*
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
II. Sự phát triển về khoa học kỹ thuật của Mĩ sau chiến tranh
* Cách mạng chinh phục vũ trụ
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
II. Sự phát triển về khoa học kỹ thuật của Mĩ sau chiến tranh
* Cách mạng chinh phục vũ trụ
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
II. Sự phát triển về khoa học kỹ thuật của Mĩ sau chiến tranh
* Các loại vũ khí hiện đại
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
I. Tình hình kinh tế nước Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
II. Sự phát triển về khoa học kỹ thuật của Mĩ sau chiến tranh
- Mỹ là nơi khởi đầu cuộc CM KHKT lần thứ hai
- Thu được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực, vì thế đời sống nhân dân Mỹ có nhiều thay đổi nhanh chóng
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
I. Tình hình kinh tế nước Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
- Mỹ duy trì thể chế Cộng hoà.
II. Sự phát triển về khoa học kỹ thuật của Mĩ sau chiến tranh
III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh
1. Đối nội
Em hiểu thế nào là thể chế Cộng hoà?
- Hai đảng Dân chủ và Cộng hoà thay nhau nắm quyền, nhưng đều phục vụ lợi ích cho các tập đoàn tư bản
Thể chế Cộng hoà (dân chủ tư sản):
+ Đa đảng, đa nguyên
+ Do tổng thống đứng đầu nắm mọi quyền hành.
Chính sách đối nội của Mỹ có những nét gì nổi bật ?
Đàn áp phong trào công nhân.
- Cấm Đảng cộng sản hoạt động.
- Loại bỏ những phần tử tiến bộ ra khỏi nhà nước.
- Thực hiện phân biệt chủng tộc
- Chính sách đối nội phản động
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh
*Phong trào đấu tranh của người da đen chống nạn phân biệt chủng tộc
* Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của người da đỏ (1969-1973)
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh
*Những cuộc biểu tình phản đối chính phủ thường xuyên xảy ra
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh
1. Đối nội
2. Đối ngoại
Chính sách đối ngoại của Mỹ có nét gì nổi bật ?
- Các đời tổng thống Mỹ đề ra “Chiến lược toàn cầu ” nhằm thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới
Câu hỏi thảo luận: Để phục vụ mưu đồ bá chủ thế giới chính phủ Mĩ đã có những chính sách đối ngoại như thế nào ? Mục đích ?
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
Tiết 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh
1. Đối nội
2. Đối ngoại
Câu hỏi thảo luận: Để phục vụ mưu đồ bá chủ thế giới chính phủ Mĩ đã có những chính sách đối ngoại như thế nào ? Mục đích?
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
Tiết 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh
1. Đối ngoại
2. Đối ngoại
* Mỹ lôi kéo các nước lập các khối quân sự
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
TIẾT 10- BÀI 8 : NƯỚC MĨ
III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh
Mỹ xâm lược Triều Tiên thập niên 1950.
Chiến tranh xâm lược Việt nam thập niên 1960
Tàu chiến Mỹ đổ bộ vào vùng Vịnh năm 1989
Mỹ ném bom xuống BAGHDAD - IRAQ
* Các cuộc Chiến tranh xâm lược
Theo thống kê của nhà sử học Mĩ
Uy-li-am Bơ-lum
Từ năm 1945- nay Mĩ đã trực tiếp đưa quân vào
tấn công, hoặc đánh bom, phóng tên lửa vào lãnh
thổ của 23 nước trên thế giới. Cụ thể là: Việt Nam
(1954-1975) , Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên,
Goa-tê-ma-la, In-đô-nê-xi-a, Cu Ba, Công Gô, Lào,
Pê Ru, Cam-pu-chia, En-xan-va-đo, Ni-ca-ra-oa,
Grê-na-đa, Li Bi, Pa-na-ma, Xô-ma-li, Xu-đăng,
Iran, áp-ga-ni-xtan, Nam Tư và I-rắc.
CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
BÀI 8 : NƯỚC MĨ
III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh
1. Đối nội
2. Đối ngoại
- Các đời tổng thống Mỹ đề ra “Chiến lược toàn cầu ” nhằm thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới
- Thực hiện chính sách đối ngoại bành trướng
Thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975), Bắc Triều Tiên(những năm 50)…

- Sa lầy trong cuộc chiến ở IRắc…
Tiết 10 - Bài 8: Nước Mỹ
Quan sát các bức ảnh bên, em có nhận xét gì về quan hệ giữa nước ta và nước Mĩ trong những năm gần đây?
?
Quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kì trong những năm gần đây
Lựa chọn câu hỏi:
Đáp án:
tRò CHƠI Ô CHữ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 1: Chính sách đối nội của Mĩ ?
Câu 2: Một trong những nguyên nhân khiến cho kinh tế Mỹ giảm sút sau chiến tranh ?
Câu 3: Chính sách đối ngoại của Mỹ ?
Câu 4: Cuộc CM KHKT lần 2 Mỹ đóng vai trò gì?
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu thành công đầu tiên của Mĩ trong cách mạng KHKT lần 2 ?
Câu 6: Trong 2 thập niên đầu sau CTTG lần 2 nền kinh tế Mỹ có vị trí như thế nào?
- Tìm hiểu bài 9: Nh?t B?n, Suu t?m 1 s? ti li?u, tranh ?nh v? thnh t?u KHKT Nh?t B?n
Hướng dẫn về nhà
- Tìm hiểu mối quan hệ Việt - Mĩ từ 1995 đến nay.
- Trả lời câu hỏi và bài tập SGK.
 
Gửi ý kiến

.